Duurzaamheid is een lastig te omvatten begrip. Hoe leg je duurzaamheid uit? Wat betekent duurzaamheid eigenlijk? Wat is duurzaamheid? Bij het woord duurzaamheid komen vaak de woorden natuur, milieu en de planeet naar voren. Maar duurzaamheid gaat niet alleen om die drie woorden. Veel deskundige op het gebied van duurzaamheid zullen eerder over de 3 P’s spreken. De drie p’s zijn; People, Planet en Profit.

Zoals je kan lezen is Planet onderdeel van de 3 p’s dus veel mensen zitten niet fout met het idee dat duurzaamheid gaat om de aarde. Echter gaat het niet alleen om de aarde. Duurzaamheid gaat namelijk ook nog steeds over mensen (People) en winst (Profit). Bij duurzaamheid hoort ook het woord “MVO” dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hier komen die drie p’s dus ook in terug. Maatschappelijk wil zeggen voor de maatschappij, oftewel mensen, dier en milieu. Verantwoord staat natuurlijk voor verantwoordelijk zijn voor deze maatschappij. En tot slot ondernemen, hier komt die profit naar voren. Hieronder zullen de 3 p’s individueel worden toegelicht.

People

People

Met de p van people worden alle belanghebbende bedoelt. Belanghebbenden worden bij MVO ook wel stakeholders bedoeld, niet te verwarren met shareholders (aandeelhouders). Shareholders zijn mensen die baat hebben bij een bepaald project, terwijl stakeholders ook juist in negatieve zin kunnen worden beïnvloed. Stakeholders zijn alle mensen die iets te maken hebben met de onderneming.

Planet

Planet

Bij de p van planet gaat het uiteraard om planeet Aarde. De aarde is niet oneindig voorradig en zeker in de huidige maatschappij zien we daar de problemen van in. We stoten te veel CO2 uit, en brengen hiermee al het leven op aarde, en ook de aarde zelf, in gevaar. Bij MVO gaat het er dan ook om dat je zo min mogelijk CO2 uitstoot als het kan. Daarbij komt nog eens kijken dat je producten moet kunnen recyclen. Omdat anders alle grondstoffen die gebruikt worden achteraf weer weggegooid en verbrand moeten worden. Bij recyclen probeer je zoveel mogelijk van de gebruikte stoffen weer terug te “geven” aan de aarde, zonder dat deze schadelijk zijn.

Profit

Profit

Tot slot de p van profit. Dit begrip hoort bij de huidige maatschappij. Niemand doet meer iets voor gratis en daarom zal er altijd winst gemaakt moeten worden. Toch is het bij deze p belangrijker om in ieder geval financieel gezond te zijn. Dat wil zeggen dat het een klein beetje winst maakt, maar niet uit is op maximalisatie hiervan.

De 3 p’s moeten in balans zijn. Het moet zowel goed zijn voor de people, de planet en het liefst moet het ook nog wat profit opleveren.

Leave a Reply