Een goed personeelsbeleid resulteert in gelukkig en tevreden personeel en zij zorgen op hun beurt weer voor tevreden klanten. Uiteindelijk leidt dit tot een hogere omzet en meer winst. Dit klinkt vast niet nieuw voor de meeste, maar hoe ontwikkel je nou precies een duurzaam personeelsbeleid?

Laten we als eerst is kijken wat naast extra winst een reden is voor tevreden en personeel. Er zal ten eerste minder ziekte verzuim zijn. Ten tweede blijft het personeel langer bij je werken. Als derde en zeker niet minst belangrijke punt ontstaan er minder vaak stressvolle situaties. Dit zorgt er uiteindelijk ook voor dat er minder ziekte en ontevredenheid is.

Er zijn verschillende theorieën die gaan over tevreden personeel. Als je verschillende verhalen, ervaringen en onderzoeken leest kom je er ook achter dat er geen gouden regel is voor tevreden personeel. Wel zijn er bepaalde woorden die bijna overal weer opduiken en aantonend beter zijn voor mensen.

Personeel wil waardering voor het werk dat zij doen. Dit zal namelijk zorgen voor extra motivatie, wat ook belangrijk is als het gaat om een duurzaam personeelsbeleid.

Hiernaast is een verantwoordelijkheidsgevoel door iedereen gewenst. Een verantwoordelijkheidsgevoel gaat vaak gepaard met een hoge betrokkenheid. Doordat je personeel zich betrokken voelt bij hun werk gaan zij zich inleven en proberen het maximale rendement te behalen.

Zoals eerder vermeld moet personeel voor lange termijn gelukkig zijn. Gun je personeel daarom vrijheid om hun privé leven te leven. Biedt de mogelijkheid flexibele werktijden en geef ze de kans om thuis te werken. Doordat je rekening houdt met hun privé leven zullen zij zich gewaardeerd voelen.

Zoals jullie gelezen hebben staan een heleboel aspecten in verband met elkaar. Door een eenheid te creëren in deze onderdelen zal je merken dat het personeelsbestand duurzamer wordt, wat gaat leiden tot een duurzame onderneming.

Leave a Reply