Veel bedrijven houden zich veel bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel MVO. Veel bedrijven gingen zich hiermee bezig houden op het moment dat duidelijk werd dat veel van hun werkzaamheden schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Door zich bezig te houden met MVO wordt door bedrijven gelet op verschillende zaken, zoals de uitstoot, het gebruik van grondstoffen en de locatie waar het bedrijf zich bevindt. Echter is er vaak nog niet geheel duidelijk wat MVO nou precies is.

Wat is MVO?
MVO is het ondernemen met het oog op de prestaties, dus de winst die een bedrijf behaalt, met respect voor de omgeving en de mensen en rekening houdend met de planeet. Dit komt neer op de drie p’s, namelijk profit, people en planet. MVO kan binnen een bedrijf drie verschillende vormen aannemen:

1. Op het gebied van normen en waarden: Een bedrijf kan bijvoorbeeld in zijn normen en waarden opnemen dat het bedrijf het belangrijk vindt om tijdens de productie alleen biologische producten te gebruiken die goed zijn voor het milieu.
2. Op het gebied van de verantwoordelijkheid: Wanneer een bedrijf een bepaalde verantwoordelijkheid heeft binnen de samenleving, kan het bij deze verantwoordelijkheid opnemen dat het ten alle tijden rekening zal houden met het milieu. Hier zal het later ook de vruchten van zien.
3. De betrokkenheid van het bedrijf: De betrokkenheid wordt gezien als de manier waarop een bedrijf iets voor de samenleving teruggeeft. Er wordt door veel bedrijven gekozen om dit niet nadrukkelijk weer te geven in hun dagelijkse activiteiten, maar eerder om bijvoorbeeld mee te doen met een sponsoring, zoals een sportsponsoring, waarbij werknemers meedoen met bijvoorbeeld een marathon. Hierdoor zal dit sneller en beter onder de samenleving komen.

Door het lezen van dit artikel zal duidelijk geworden zijn wat MVO nou precies is en kan een bedrijf de keuze maken om hiermee aan de slag te gaan en zijn bijdrage aan het verbeteren van het milieu te leveren.

Leave a Reply