Een circulaire economie begint bij je eigen bedrijf. Duurzaam ondernemen begint bij de integratie van milieuzorg in alle denkbare activiteiten in een bedrijf. Oude elektronische producten die verouderd zijn, defect of simpelweg overbodig spelen hier een belangrijke rol is. Wat gebeurt er nu met de oude telefoons die ingeleverd worden?

Recycling
Een aanzienlijk deel van de telefoons die ingeleverd worden bij de inkopers en recycling bedrijven belanden na een controle en eventueel een reparatie weer op de Nederlandse markt. Geschat wordt dat het om meer dan de helft van de toestellen gaat dat weer in Nederland verkocht wordt. De markt voor tweedehands mobiele telefoons groeit snel waarbij de verwachting is dat het aantal verkopen in de komende tijd nog sterker toeneemt als nu.

Verkoop aan verzekeraars
Verzekeraars kopen in grote aantallen tweedehands mobiele telefoons op, veelal refurbished telefoons, waarna deze uitgekeerd worden aan consumenten die een claim hebben gedaan. In het geval van een vervanging is een refurbished telefoon dan een passende oplossing.

Uitzonderlijke groei
Een ander deel van de telefoons die in Nederland ingezameld worden gaan naar het buitenland. Het gaat hierbij om iets minder dan de helft volgens schattingen. Wereldwijd is de markt voor tweedehands toestellen booming met een verwachte groei van meer dan 300 procent in de komende vijf jaar. Er zijn een aantal factoren die hieraan bijdragen:

  • In veel landen hebben gebruikers het geld niet om een nieuwe telefoon te kopen. Deze geven de voorkeur aan een goedkoper tweedehands toestel.
  • In bepaalde landen is het voor de overheid goedkoper om mobiele telefoon gebruik te stimuleren dan om overal telefoonlijnen te plaatsen. Dit geldt met name voor afgelegen gebieden.

Extractie van materialen
Een klein deel van de ingeleverde mobiele telefoons wordt niet doorverkocht in eigen land of in het buitenland. Deze mobiele telefoons kunnen niet meer gerepareerd worden doordat er teveel schade is of het model is veel te oud waardoor verkopen geen optie meer is. De toestellen die onder deze categorie vallen worden uit elkaar gehaald waarna de onderdelen in bakken gescheiden worden. De onderdelen kunnen hierna gebruikt worden als vervanging voor onderdelen in andere defecte telefoons.

Onderdelen die geen doel meer hebben worden naar een recycling bedrijf verstuurd die het kan smelten voor de extractie van de grondstoffen. Om de cirkel compleet te maken worden de grondstoffen weer gebruikt door andere industrie├źn bij het maken van nieuwe producten. Zo kan goud uit een mobiele telefoon gehaald worden om later gesmolten te worden en uiteindelijk gebruikt in een sieraad.

Leave a Reply